Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAX 4

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.
Kupującym w sklepie internetowym MAX 4 może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu MAX 4, opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako "JEST". Gdyby zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
MAX 4 ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru . W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.
Wszystkie towary oferowane przez MAX 4 są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

Cena

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO)

Zamówienia

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.max4.pl
Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu - paragon, lub na życzenie Kupującego fakturę.
Kupujący upoważnia MAX 4 do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza .W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w MAX 4 wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

Kupujący bezwzględnie zobowiązany jest potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

W momencie potwierdzenia zamówienia przez kupującego następuje rezerwacja zamówionego towaru. Brak potwierdzenia może skutkować opóźnieniem lub anulowaniem zamówienia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. MAX 4 będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od MAX 4 jego realizacji.

Formy płatności

Wpłata na konto MAX 4 przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta MAX 4 oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

Wpłata na konto (Przelewy24)

W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link na stronie Przelewy24, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać przelewu.

Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Pracownik firmy kurierskiej lub pracownik poczty pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności.

Płatność kartą (płatniczą lub kredytową)

W tym przypadku umożliwia się Kupującemu przyjmowanie zapłaty za towary zakupione w sklepie MAX 4 przy użyciu kart kredytowych lub płatniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne. Dzięki temu istnieje możliwość utworzenia szyfrowanego połączenia pomiędzy Kupującym a rozliczającym transakcje, bez możliwości ingerencji kogokolwiek z zewnątrz. Oznacza to, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem Przelewy24. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie Przelewy24 i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu MAX 4 jak i dla strony trzeciej.

Dostawa i transport

Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:
1. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
2. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

Po przejściu w zakładkę "Dodaj do koszyka" wyświetlają się ostateczne koszty transportu. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej- standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania.

- Firm kurierskich- standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania.

W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu MAX 4. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do MAX 4. Brak tego protokołu uniemożliwia wymianę sprzętu na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych

W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do MAX 4. Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.

Gwarancje i reklamacje

Każdy zakupiony towar w sklepie MAX 4 jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.
Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.
W przypadku, kiedy odebrany towar nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.
Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.
Podstawą uznania roszczeń reklamacyjnych Kupującego dotyczących wymiany towaru jest oświadczenie autoryzowanego serwisu lub gwaranta.
Nie podlega reklamacji lub wymianie towar, gdy autoryzowany serwis stwierdzi, iż zgłoszona usterka powstała w wyniku niewłaściwego zamontowania, uruchomienia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub z instrukcją obsługi.
Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący.

Zwroty


Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, nie nosi śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.
Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione MAX 4 gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do MAX 4 na koszt odbiorcy.

Bezpieczeństwo


W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, MAX 4 nawiązała współpracę z firmą Przelewy24, która gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo. Transakcje dokonywane są na serwerze Przelewy24 (sklep nie ma do tego wglądu), na specjalnie zabezpieczonych stronach. System płatności oferowany przez Przelewy24 nie wymaga od sklepu internetowego przechowywania numerów kart płatniczych w jego bazach danych. Wszystko odbywa się na stronie Przelewy24. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.

Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego MAX 4 są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Zawartość stron internetowych sklepu MAX 4 nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MAX 4 danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MAX 4 oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.